På svenska In English
Priser i: 

2014 på hösten arrangerade Willefonden den Första Internationella Världskongressen för Odiagnostiserade sjukdomar. Kongressen blev mycket lyckad! 

Willefonden arbetar för barn med odiagnostiserade hjärnsjukdomar, vilket innebär att barnen trots att de är mycket sjuka saknar diagnos.

Vissa av barnen föds helt friska. Plötsligt någon gång under barnaåren insjuknar de med svåra neurologiska symtom, som blir värre och värre utan att någon vet vad det beror på! Många av barnen dör.

Andra barn föds mycket svårt sjuka.

Det barnen har gemensamt är att de har en förmodad hjärnsjukdom som saknar namn - barnen saknar diagnos! Det finns ingen speciell medicin, ingen prognos, ingen fosterdiagnostik och ingen kan säga om den ärvs eftersom ingen vad vad det är för sjukdom barnet lider av.


Din gåva hjälper även direkt genom att Willefonden delar ut Guldkanter! På bilden är det Noel som fått Willefondens Guldkant i form av en Ipad! 

Willefonden arbetar även med att sprida vetskap om att sjukdomarna finns.

Stöd Willefonden, med en gåva!

 
Läs mer på Willefondens hemsida