På svenska In English
Priser i: 

Här kan du se olika alternativ att stödja Willegfonden med en gåva! Det finns många olika motiv av Gåvobevis, Minnesbrev och Willegram. 

Willefonden arbetar för att alla barn med en odiagnostiserad sjukdomar ska få en diagnos. 

Att sakna diagnos innebär att ingen vet vad som drabbat barnet -  sjukdomen är ännu inte är upptäckta av läkarvetenskapen!

Ingen vet om sjukdomen är ärftlig eller om den är dödlig. Det finns inga fosterprover eftersom ingen vet vad som är fel. Det är ofta svårt att få den hjälp barnet borde ha rätt till och familjerna blir även misstrodda.

Willefonden arrangerar världskongresser för att specialister från hela världen ska samarbeta med att lösa de odiagnostiserade sjukdomarna.Vi har haft sex världskongresser, den sjunde är 14-15 april 2019 i New Delhi.  

Willefonden arbetar att det ska finnas ett Undiagnosed Diseases Program (UDP) i varje land med landets främsta specialister inom diagnostisering. Efter 5 år lyckades vi även så att Sverige har ett UDP Karolinska - UDP.

Willefonden har föräldragrupp och mor-farföräldergrupp. Årlig föräldrahelg då vi bjuder in specialister att föreläsa för föräldrarna. 

Willefonden arbetar även med att sprida vetskap om att sjukdomarna finns.

Vi behöver din hjälp för att kunna hjälpa barnen! Läkarna misstänker att de odiagnostiserade sjukdomarna är flera tusen olika sjukdomar. 

En gåva till Willefonden innebär:

  • Fler världskongresser, vilka bidrar till att nya UDP:er (Undiagnosed Diseases Program) startas i världen, som kan hjälpa barnen få en diagnos och förhoppningsvis rädda liv! 
  • Fler specialister kan delta på världskongresserna, vilket innebär att fler kan hjälpas åt att lösa de odiagnostiserade sjukdomarna
  • Föräldrahelger med föreläsningar där vi bl a berättar om hur och var man kan vända sig för att få diagnos först och främst i Sverige men även utomlands.
  • Guldkanter till barn med odiagnostiserade sjukdomar.
  • Arbeta mer med informationsspridning för fortfarande är det många i samhället och i vården som inte känner till att det finns sjukdomar som inte är upptäckta av läkarvetenskapen.

Stöd Willefonden och rädda barnens liv!
Läs mer på Willefondens hemsida